Click to Choose Language

European
Picture 
Book
Collection

EPBC Home
Achtergrond bij het project
Handleiding voor leraars
EPBC-Boeken
Hoe bestellen
Chatline
EPBC-Contacten
Web Site Links
Nationaal Centrum voor onderzoek op het gebied van kinderliteratuur
Europese cursus voor Lerarenopleiding

Welkom op de   EPBC Web Site
We hopen dat u langs deze weg meer te weten komt over de   European Picture Book Collection en dat u ideeën kan opdoen in verband met het gebruik van de boeken in de basisschool. Klikt u gewoon elke rubriek aan om meer te weten over:

 • Achtergrond bij het project:
  De EPBC werd ontworpen om leerlingen via de visuele vertellingen in zorgvuldig gekozen prentenboeken   te laten kennismaken met hun Europese burent. Hier verneemt u hoe het project van start ging, en kan u de theoretische inleidingen lezen over Europese kinderliteratuur die in de loop van het project werden voorgesteld. U verneemt ook hoe de materialen in het beginstadium in de scholen werden gebruikt.
 • Handleiding voor de leraars:
  De EPBC activiteiten richten zich vooral op de literaire, taalkundige en culturele aspecten van de geïllustreerde teksten. Ze kunnen op deze website worden gedownload.  
 • EPBC-Boeken :
  Elk verhaal werd zorgvuldig geselecteerd door een deskundige op het vlak van de kinderliteratuur. De activiteiten werden ontworpen voor gebruik in de klas.
 • Hoe bestellen:
  Indien u de Europese prentenboeken graag wil bestellen om ze in uw school of Lerarenopleiding te gebruiken, dan vindt u hier de nodige informatie.
 • Chatline:
  U kan chatten met heel wat leraars in verschillende landen, die de boeken hebben gebruikt om hun kinderen meer inzicht bij te brengen in hun eigen nationale identiteit én in de Europese gedachte.
 • EPBC-contacten :
  Mocht u via email in contact willen komen met collega's die betrokken waren bij het EPBC-project, dan vindt u hier hun adressen.
 • Web Site Links:
  Deze rubriek is voorlopig nog beperkt. We hopen dat ze zal uitgebreid worden naarmate het aantal websites rond kinderliteratuur toeneemt.
 • Europese cursus voor Lerarenopleiding (ESET):
  Deze on-line cursus zal in 2004 voor iedereen vrij toegankelijk zijn. De cursus werd ontworpen om leraars en lerarenopleiders te ondersteunen bij de toepassing van de EPBC methodologie. De inleiding is verkrijgbaar in meer dan 20 Europese talen. De cursus bestaat uit drie modules: Taal; Literatuur; Cultuur. Elke module omvat 5 sessies van twee uren en relevante materialen. ESET zal aanvankelijk verkrijgbaar zijn in het Engels, het Frans en het Duits. 

The NCRCL website is hosted by Roehampton University

ncrcl December 2004